Pasażerskie savoir-vivre. Jak się zachowywać w busie?

Zasady dobrego zachowania obowiązują nie tylko na przyjęciach, w pracy czy podczas podawania do stołu, ale również w komunikacji zbiorowej, którą jest np. podróż autokarem, busem czy publicznym środkiem transportu. Zasady savoir-vivre są uwarunkowane kulturowo, dlatego też w zależności od regionu świata lub państwa mogą się różnić. Jednak znajomość owych zasad jest jednym z wyznaczników kultury osobistej człowieka. Przestrzeganie przepisów postępowania w komunikacji zbiorowej jest tak samo istotne jak odpowiednie zachowanie w pracy. Dlatego też nie ogranicza się jedynie do przywitania podczas wchodzenia do busa, lecz definiuje także nasze zachowanie podczas całej podróży.

Zasady podróżowania w busie

Savoir-vivre to, jak wcześniej wspomnieliśmy, zasady dobrego zachowania. Jednak w czasie twojej podróży jesteś zobligowany do przestrzegania regulaminu przewoźnika określonego dla przewozu osób. W takim regulaminie mamy określone zobowiązania, które wiążą pasażera, jak i przewoźnika. Warto się z nim zapoznać jeszcze przed podróżą, by nie być zaskoczonym. Regulaminy to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ dzięki nim mamy świadomość jakie zasady obowiązują w autobusie oraz o co możemy walczyć w przypadku zaniedbania usługi. Z drugiej jednak strony, obejmują nas zasady, których musimy przestrzegać, by nie dostać kary. Dlatego pasażer powinien przestrzegać przepisów porządkowych, które dotyczą podróży, oraz zaleceń kierowcy pojazdu przewoźnika. Do najczęstszych zasad, które obejmują pasażera, należą:

Za nieprzestrzeganie takich zasad przewoźnik ma prawo odmówić wykonania przewozu lub jego kontynuacji bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez pasażera. Zasad obowiązujących w czasie takiej podróży jest więcej i są one uregulowane przez ustawę. Każdy przewoźnik posiada jednak aktualnie obowiązujący regulamin, który najczęściej znajduje się w środku transportu, jak również na stronie internetowej przewoźnika. Wszystko po to, aby pasażer mógł się z nim zapoznać jak najwcześniej.

Savoir-vivre w busie

Kupując bilet na swoją podróż busem automatycznie zgadzamy się na regulamin, który w nim obowiązuje. Jednak istnieją również tak zwane niepisane zasady, których warto przestrzegać.

Jak widać, zasady, których powinniśmy się trzymać jadąc busem, autobusem lub innym środkiem transportu, są całkiem proste, a mogą poprawić jakość podróży. Warto o nich pamiętać w każdej sytuacji, by nie stać się uciążliwym pasażerem.